,,Zdraví je předpokladem všeho.''

Miloš Kopecký
Zdraví je nejpřirozenější stav lidské existence. Tento pojem zahrnuje pocit životní rovnováhy, pramenící z celkové fyzické a psychické pohody.
 
Řídím se heslem, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale celostní přístup k člověku, kam patří výživa, kondice, psychika a celkový životní styl. 
Zdraví znamená žít v rovnováze.

Být nemocen znamená, že vnitřní rovnováha je narušená. Poznáte-li, kde byla vaše rovnováha porušena, je už první krok k uzdravení za vámi.
Hledat cestu k plnohodnotnému zdraví je někdy složité. 
 
Ráda vám pomohu opět najít cestu k vyrovnanosti a přístupu k sobě samým.   
Rozhodnutí je už pouze otázkou vaší důvěry. 
Prezentaci vytvořil Lubomír Fiala / 2011