,,Zformuj si postavu i životní cíle.''


     Jak se cítit lépe

     Regenerace

     Mysl a tělo

Tělo následuje mysl.
Stav naší fyzické stránky, tedy našeho zdraví je výsledkem toho, jak myslíme. Nemoc, ale i řešení nadváhy a obezity je vždy znamením, že jste sešli ze správné cesty. Měli bychom za ni být vděčni, že nám mysl dává šanci uvědomit si chyby a napravit je.
 
Jak vznikne nemoc? K onemocnění, k nadváze a obezitě, ale i opačnému stavu (anorexii, bulimii) se můžete propracovat, máte-li nesprávné názory a myšlenky, které se většinou projeví i nevhodným a zdraví škodlivým jednáním.
 
Vnitřní nastavení každého člověka vyvolává odpovídající reakci. Proto všechna provinění, prohřešky i z toho plynoucí zdravotní problémy jsou důsledkem myšlení. 
Zdraví i nemoc – vše je v našem myšlení.
Také naše přání a myšlenky ovlivňují funkci celého těla. Pohyb a procesy v těle jsou ovládány centrálním místem, kterým je mozek a ten zodpovídá za myšlení, uskutečnění činů a souvisí s naší psychikou. Tělesné funkce a vnitřní pochody mají spojitost s naší duševní oblastí.
Přemýšlejte:
 
Co vám chtějí říci vaše pocity? Jsou to nevyslovená nebo nesplnění přání?
Co vám říká nemoc? Vaše tělo vás přímo nabádá jít jinou cestou, ukazuje vám způsob, jakým jednáte sami se sebou nebo okolím.
 
Tělo je výrazem rovnováhy i nerovnováhy nás samých.
K analýze fyzického stavu patří také zkoumání psychiky, která může vést k příčinám stávajících potíží.
 
Fyzická i psychická analýza patří nerozlučně k sobě.
Prezentaci vytvořil Lubomír Fiala / 2011